Vianočné trhy 2022

Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Pomaly vchádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Milí spoluobčania, ani sme sa nenazdali a sú tu znovu Vianoce. Dni kedy spomalíme, vydýchneme si a vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si spolu s našimi najbližšími užili tento výnimočný sviatočný čas. Prichádza k nám pokorne a ticho. Vchádza do našich domácností, prináša prívetivosť, láskavosť, pohodu, pokoj a priam zázračnú vôňu domova, ktorá nás zvoláva na miesta, kde sme vyrástli, kde žijú naši najbližší, kde nám je dobre.

Pri tejto príležitosti aj obec Zázrivá pripravila pre našich spoluobčanov dňa 11.12.2022 vianočné trhy, ktoré sa niesli v nádhernej atmosfére, sprevádzané vianočnými piesňami a vinšami v podaní našich detí. Kultúrny program začal o 12.30 hod. vystúpením detí z materskej školy a základnej školy. Po nich nasledovalo vystúpenie s pásmom piesní nášho rodáka Martina Maceka zo Žaškova. Vystúpil aj DFS Zázrivček aj Ľudová hudba zo Zázrivej. Po ukončení programu sa mohli návštevníci venovať vianočným trhom, na ktorých boli prezentované rôzne výrobky našich aj pozvaných remeselníkov, kde okrem predajných stánkov s vianočným tovarom bol v ponuke aj tradičný vianočný punč a iné vianočné dobroty. Návštevníci si mohli vyhotoviť alebo zakúpiť vianočný darček pre svojich blízkych. bola možnosť vyrobiť si nádhernú vianočnú dekoráciu spolu s našou kvetinárkou Majkou. Krásne vianočné výrobky mala pripravené Materská škola a Základná škola zo Zázrivej. V ponuke boli aj betlehemy, maľované obrázky, oblátky, rôzne sviečky a výrobky z vosku. Zaujímavá bola aj výstava žiackych výstavných prác žiakov VV odboru SZUŠ Akadémia muzika pod vedením Zuzky Šutorovej spojená s hlasovaním o najsympatickejšie výtvarné diela. Bolo možné si zakúpiť aj drevené hračky a výrobky z hliny od Vierky Šinálovej. V priestoroch kultúrneho domu rozvoniavala kapustnica, ktorou sa mali možnosť ponúknuť všetci hostia.

Vianočné trhy sme zakončili zasvietením vianočného stromčeka za spevu Fsk Kýčera. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť svojou účasťou, osobitná vďaka patrí hlavne našim remeselníkom, ktorí prezentovali svoju prácu, deťom a pani učiteľkám za krásny kultúrny program, dobrovoľníkom za pomoc a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sa toto pekné podujatie vydarilo. Na záver Vám prajeme krásne a požehnané sviatky. Veríme, že sa Vás pri sviatočnom stole zíde čo najviac a že prítomnosť tých najmilších a vášmu srdcu najbližších dotvorí neopakovateľnosť aj tohtoročných Vianoc. Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého.