Vitamínové balíčky pre našich seniorov

Milí naši starkí!

Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Staroba a október preto patria k sebe a vyzývajú nás, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a sklonili sa pred šedinami Vás všetkých.

Kvôli dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej situácii Obec Zázrivá v najbližších dňoch bude distribuovať  vitamínové balíčky pre našich seniorov – dovŕšených 60 rokov tento rok a starší v hodnote 15 €. Spolu pre 567 obyvateľov.    

Týmto Vám chceme vyjadriť vďaku za všetko, čo ste počas svojho života vykonali a s láskou vykonávate.  Tešte sa pevnému zdraviu a úsmevu Vašich vnúčat.  Prajeme  Vám veľa chvíľ prežitých v zdraví a šťastí, veselú myseľ, veľa elánu, aby ste  prežívali jeseň svojho života obklopení úctou a pozornosťou svojich najbližších.