Výsledky súťaže v spoločenskej hre Dáma

V kultúrnom dome sa 20.1.2013 uskutočnil tretí ročník súťaže spoločenskej hry „dáma“. Súťaž  bola  v dvoch kategóriách a to deti od 10 r. až do 15 r. a súťažiaci nad 15 rokov.  Po dvoch hodinách hry sme mali prvých víťazov v kategórii do 15 rokov, kde na 1. mieste sa umiestnil Dalibor Kázik, 2. miesto obsadil Damian Štyrák a 3. miesto Alica Maceková. V tejto kategórii hrala aj Marek Macek.

Po šiestich hodinách hry sme mali víťazov aj v kategórii nad 15 rokov, kde 1. miesto vyhral Vincent Gaššo, 2. miesto Miroslav Macek a 3. miesto Karol Karcol. Ďalej sa súťaže zúčastnili Alena Janká, Jakub Janký, Dávid Papala, Peter Gaššo, Diana Macáková, Michalela Konštiaková, Albín Štyrák . Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.