Výberové konanie na ťažbu dreva

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá
IČO: 14224976, DIČ: 2020562104, Telefón/fax: 043/5896229, mobil: 0915 896972, email: urbarzazriva@dkubin.sk

V Zázrivej  22.5.2012

 

VEC: Výberové konanie na ťažbu dreva

Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie  prebierok  v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 10.06.2012 v kancelárii Urbáru v Zázrivej,  Stred 197 alebo na tel č. 0915 896972

Urbár, p.s. tiež ponúka pílenie dreva na objednávku (krovy a iné rezivo podľa požiadavky) Informácie na mailovej adrese: urbarzazriva@dkubin.sk alebo na tel. čísle  0915 896972

Anton Drengubiak
predseda Urbáru pozem.spol. Zazrivá