Vyhlásenie núdzového stavu a opatrenia Covid-19 platné od 1.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z 30. septembra 2020- vo forme PDF

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020 – vo forme PDF

 

Dôležité linky na dôveryhodné stránky:

Link na úrad verejného zdravotníctva SR

Link na vládnu stránku o koronavíruse

Link na internetovú stránku Ministerstva zdravotníctva SR

Link na internetovú stránku Ministerstv vnútra SR

 

Opatrenia a usmernenia

Opatrenie ÚVZ SR z 29.9.2020 platné od 1.10.2020 

Opatrenie ÚVZ SR z 29.9.2020 platné od 1.10.2020 (hranice)