Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015

Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015

Obec Zázrivá organizovala dňa 18.1.2015 súťaž v hraní dámy. Táto súťaž prebiehala v troch kategóriách.

Deti do 10 rokov
1.miesto    Marek Otruba
2.miesto    Timotej
3.miesto    Lukáš Otruba
V tejto kategórii ešte súťažil Kristián Matúš a Michal Križo.

Deti od 10 – 15 rokov
1.miesto    Lenka Hertelová
2.miesto    Damián Štyrák
3.miesto    Ondrej Beňo

Nad 15 rokov
1.miesto    Marián Guričan
2.miesto    Pavol Trnovec
3.miesto    Aurel Trnovec

V tejto kategórii ešte súťažil Ján Žúbor, Pavol Zaťko, Ferdinand Otruba, Ján Jurčík, Dávid Mahút a Ján Krpčônik.
Všetkým súťažiacim sa chcem poďakovať za účasť v súťaži.

 Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015