VÝKUP PAPIERA

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť.

Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny,kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón,lepenku,umelé hmoty,kovové časti a iné nečistoty.

Výkup sa bude konať v stredu t.j. 6.3.2013 z nasledovných miestach:
osada Biela (konečná) v čase 15:00 – 15:20 hod,
osada Dolina (pri obchode,p. Záň) v čase 15:30 – 15:50 hod,
centrum obce (parkovisko Jednota) v čase 16:00 – 16:30 hod,
osada Havrania (pri obchode Jednota) v čase 16:40-17:00

kontakt: 0902 919 112