Výsledky súťaže v spoločenskej hre „ Dáma“

Obec Zázrivá organizovala dňa 15.1.2017 súťaž v spoločenskej hre Dáma. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a nad 15 rokov. Súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli odmenení darčekovými košmi a deti sladkosťami. Výhercovia nasledovných kategórií.

Deti do 10 rokov:
1. miesto Miško Borončo,
2. miesto Andrej Matúš

Deti do 15 rokov:
1. miesto Kristián Matúš
2. miesto Lenka Hertelová
3. miesto Martin Petera

Nad 15 rokov:
1. miesto František Bukovinský
2. miesto Marián Guričan
3. miesto Ján Pallo

Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a teším sa opäť o rok.
Papalová Milota