Výzva na dodržiavanie nosenie rúšok na verejných priestranstvách

Vážení návštevníci obce Zázrivá,
na základe podnetu obyvateľov obce Zázrivá, dôrazne žiadame všetkých vlastníkov chát, ale aj náhodných návštevníkov našej obce, aby dodržiavali nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky na nosenie rúšok na verejných priestranstvá, ale aj po potulkách prírodou.
Snažíme sa chrániť svoje zdravie a hlavne zdravie svojich seniorov.
Vážení návštevníci a chatári, prosíme a žiadame Vás, aby ste rešpektovali ochranné nariadenia, boli k nám ohľaduplní a dodržiavali nosenie rúšok.
Pre nás všetkých je to situácia, na ktorú si spoločne zvykáme a učíme sa s ňou žiť.
Pomôžme si navzájom úctou a rešpektom.
Všetkým Vám vopred ďakujeme za porozumenie.