výzva na neodkladné kontaktovanie správcu pohrebiska

Obec Zázrivá zastúpená starostom obce JUDr. Matúšom Mníchom týmto Vás – ako stavebníka vyzýva na neodkladné kontaktovanie správcu pohrebiska, za účelom šetrenia neoprávneného zásahu do hrobového miesta č. 373, umiestneného v Starom cintoríne v Zázrivej.

 
Kontakt:
Mgr. Karol Karcol – správca pohrebiska
0908 941 052, karol.karcol@gmail.com