Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2015-2016.  Svoje Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 16.12.2015.

kontakt:
Obec Zázrivá Stred 409, 02705  Zázrivá,
obeczazriva@stonline.sk, info@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com,
osobne –   kontakt 0908 941 052 – Mgr. Karol Karcol.

Výzva na predkladanie cenových ponúk - zimná údržba ciest