Výzva pre občanov

Obec Zázrivá oznamuje občanom, ktorý majú vhodné pozemky na výstavbu a chcú parcely zaradiť do druhého doplnku Územného plánu obce Zázrivá, aby do 31.1.2012 podali písomnú žiadosť na obec Zázrivá, v ktorej uvedú číslo parcely a vyznačia na katastrálnej mape miesto budúcej stavby. Bližšie informácie u Ing. Jána Žúbora (0908 929 177, stavebnyurad@zazriva.com) alebo u  Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com)