VZN 14-11-2024 príspevok na úhradu nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ

VZN 14-11/2024 Príspevok Na úhradu Nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ vo forme PDF

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 30.05.2014