XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM

XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM

Jánošíkov kraj, n.o., v spolupráci s Mestom Žilina obcami Lutiše a Zázrivá a Gymnáziom sv. Františka v Žiline organizuje 24. januára 2015 XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM

TRASA A : ZÁZRIVÁ, Havrania – s. Hoľa – traverz Javorinky – Kýčerka – Vojenné – Lutiše, Melišíkovci – s. pod Zlieňom – traverz Magury – Požeha – KOTRČINA LÚČKA …Dĺžka: 38km, prevýšenie : +890m
TRASA B :  ZÁZRIVÁ, Havrania – LUTIŠE, Melišíkovci…Dĺžka: 23km,  prevýšenie: +620m
TRASA C :  LUTIŠE, Melišíkovci – KOTRČINA LÚČKA … Dĺžka: 15km, prevýšenie:  +270m

Značenie: značkami lyžiarskeho prechodu na stromoch a stuhami

Doprava: autobusmi. Odchod o 7:00 hod. z ulice 1. mája, oproti autobusovému nádražiu, cca 300 m od železničnej stanice.

Občerstvenie: V Lutišiach, osada Melišíkovci. Sem sa presunú autobusy zo Zázrivej. Čaj v pohostinstve v Kotrčinej Lúčke pre trasu C.

Ukončenie A + C: KOTRČINA LÚČKA, odtiaľ odvoz do Žiliny.
Ukončenie B: LUTIŠE, odtiaľ odvoz do Žiliny.

Pokyny:
– z trasy je možné v nutnom prípade odbočiť do Terchovej-Struhárne, neskôr do Lutíš, Lysice, Hor.Vadičova, alebo Gbelian k zastávkam SAD
–  účastníci štartujú na vlastné nebezpečie
– organizátori nezodpovedajú za stratu cenných vecí a peňazí
– v prípade nepriaznivých snehových podmienok bude trasa zmenená (do oblasti Zázrivej)

Účastnícky poplatok:
Pre trasy A, B :  3 €
Pre trasu C :    2 €

Prezentácia: Žilina, ul. 1.mája pri autobusoch od 6:30 do 6:55 hod.

Prihlášky:
zaslať najneskôr do 21.1. 2015 spolu s úč. poplatkom a uvedením trasy (A,B,C) na adresu:
– A. Ďurčanský, Gymnázium sv. Františka, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina (alebo od 8. januára osobne priniesť na vrátnicu Gymnázia – vchod z Kmeťovej ul.)
alebo odteraz najneskôr do 20. januára prevodom na účet č. 520700-4200188296/8360 ako variabilný symbol dajte 6 prvých číslic Vášho rodného čísla a na emailovú adresu janosikovkrajXXXwbl.sk  pošlite info o platbe so zoznamom prihlasovaných osôb (meno, bydlisko, rok narodenia, trasa)

Pozn.: XXX v adrese nahraďte zavináčom

POZOR !: miesto v autobuse len do naplnenia kapacity pre prihlásených s uhradeným úč. poplatkom

Časový rozpis:
začiatok prechodu v Zázrivej – Havranej : 8.00 hod.
Lutiše – Melišíkovci 11.00 – 12.30 hod.
Kotrčina Lúčka 13.00 – 15.00 hod.

Sponzori :
MESTO ŽILINA – sponzoruje dopravu zo Žiliny do Zázrivej a späť
Gevie, ing. Georg Kuna, Žilina, Uhoľná 3 (reklama, sieťotlačové služby)
Obec Lutiše – zabezpečuje občerstvenie v Lutišiach
Kotrčina Lúčka – občerstvenie v pohostinstve
Obec Zázrivá – úprava trasy

 

Informácie: v prípade potreby budú aktualizované na http://www.janosikovkraj.wbl.sk

 XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM

 XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM

 XXXII. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM