Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej

Obec Zázrivá sa zaradila medzi úspešných uchádzačov o poskytnutie finančnej  podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu „Náš vidiek“.
Na projektZáchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej“ bola schválená finančná podpora vo výške 10 000,- €.
Cieľom projektu je zabránenie postupnému chátraniu zrúcaniny kostola a vybudovanie dôstojného pietneho miesta v areáli cintorína, bezpečné pre návštevníkov a milovníkov histórie.