Zámer obce vybudovanie bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer rieši vybudovanie novej obojstrannej zastávky, prístupovej cesty ku zastávkam a obojstranného chodníka. Taktiež  bude vybudovaný nový plot s prístupovou bránou do areálu školy a parkovacie státia pre 3 autá.

V súčasnosti je v mieste navrhovanej spevnenej plochy zelený pás, v ktorom je asfaltový chodník. Vybudovaním zastávok sa zlepší bezpečnosť detí prichádzajúcich do školy, ktoré po výstupe z autobusu nebudú križovať cestu. Deti, ktoré do školy budú chodiť peši budú usmernené na nový prechod pre chodcov cez štátnu cestu.

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ ZázriváZámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá