Zápis do 1. ročníka ZŠsMŠ v Zázrivej

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Zázrivá oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21.4.2022 /štvrtok/ o 13.00.hod. v budove školy prvého stupňa. Na zápis je potrebné priniesť: vyplnený protokol o zápise, rodný list dieťaťa, 10 € na učebné pomôcky. Uvedená suma nie je zápisné, ale bude použitá na nákup učebných pomôcok pre žiaka.