Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF

Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF