Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 2. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Volebný okrsok č.: 1
Obec: Zázrivá

Zápisnica – Volebný okrsok č. 1 v PDF

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Volebný okrsok č.: 2
Obec: Zázrivá

Zápisnica – Volebný okrsok č. 2 v PDF