ZÁPISNICA ZO DŇA 08.06.2018 A UZNESENIE 2-2018

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08.06.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.06.2018, č. 2-2018.