ZÁPISNICA ZO DŇA 08.12.2017 A UZNESENIE 5-2017

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08. 12. 2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.12. 2017, č. 5-2017.

PF2017_18