Zastavme šírenie afrického moru ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

Najčastejším šíriteľom ochorenia je diviačia zver. Na ľudí sa neprenáša, je však smrteľný pre diviaky a chovy ošípaných.
Africký mor ošípaných (AMO) je smrteľné ochorenie postihujúce domáce ošípané a diviaky, proti ktorému neexistuje žiadna vakcína. Aj keď je AMO neškodný pre ľudí, má potenciál vážne poškodiť náš priemysel chovu ošípaných. Prepuknutie AMO môže mať katastrofálne dôsledky. Pomocou detekcie, prevencie a nahlasovania prípadov môžeme spoločne zastaviť jeho šírenie.
K zabráneniu šírenia choroby do chovov ošípaných je potrebná aj spolupráca nepoľovníckej verejnosti. Nevenčite svojich psov v poľovných revíroch na voľno.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská poľovnícka komora, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňujú, že naša obec je v rizikovej oblasti výskytu a šírenia afrického moru ošípaných.
Iba spoločnými silami dokážeme tento mor poraziť.

Čo robiť, keď nájdete uhynutého diviaka?
– Ak nájdete uhynutého diviaka, nahláste ho na nižšie uvedených telefónnych číslach.
– Diviaka sa nedotýkajte!!!
– Obmedzte prechádzky so psom v poľovných revíroch.
– Nekŕmte domáce ošípané zeleným krmivom.
– Chovateľ ošípaných by nemal poľovať, aby si mor nezavliekol do svojho chovu.
– Dodržujte všetky zásady bezpečnosti, ktoré sú uvedené na stránke www.svps.sk
– Uhynutého diviaka musí odstrániť iba poľovník. Ak nájdete uhynuté zviera, ihneď kontaktujte svoje poľovnícke združenie,  predseda: Kazárik Jozef Mgr. – 0907 831085.
– Diviaka sa nedotýkajte. Ak ste so psom, nepusťte ho.

RVPS Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935, Sekretariat.DK@svps.sk

Desatoro pre chovateľov ošípaných – pdf