Zázrivské dni 2017

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej boli 22. a 23. júla a ponúkli svojim návštevníkom množstvo folklórnych programov, súťaží a sprievodných aktivít. Úvod programu v sobotu patril súťažiam, ktoré začali o dvanástej hodine súťažou v gúľaní polena deti a fúrikovanie tiež deti. Pokračovalo sa súťažou v pílení dreva muži aj ženy, nasledovala súťaž v hode polenom muži aj ženy, potom bol beh s batohom sena muži aj ženy a silová súťaž držanie vedier s vodou muži aj ženy. Tieto súťaže nám moderoval pán Martin Bagár hospodár z produkcie „Farma“.O 14. hodine začala súťaž v ťahaní korbáčikov muži aj ženy, potom v pletení korbáčikov, v jedení korbáčikov a v pití žinčice, taktiež bola súťaž o najlepší syrový výrobok. Počas týchto súťaží bola na ihrisku o 15. hodine ukázaná aj kanisterapia so psíkmi zo združenia Zmysel života, kde bolo vysvetlené ako takéto vycvičené psíky dokážu pomôcť hendikepovaným ľuďom. Taktiež tu bola možnosť stretnúť a porozprávať sa so včelárom pánom Mirom Macekom vo včelárskom minimúzeu, návštevníci mali možnosť pozrieť si aj veľkú výstavu drobnochovatelov, kde sa mohli porozprávať a odovzdať si svoje skúsenosti pod vedením pána Jána Hanku. Po ukončení súťaží a odovzdaní cien nám začal večerný program, v ktorom sa predstavil FS Frivalzanka. Po jej vstúpení nasledovala kapela Bod Omylu a skupina Arzén z Terchovej. Sobotňajší program sme ukončili zapálením vatry a ľudovou zábavou, kde nám do tanca hrala skupina Rebeka.
V nedeľu sme začali slávnostnou sv.omšou v kostole, ktorú celebroval náš pán farár Mgr. Dušan Seman.
Na tejto sv. omši nám pán farár posvätil novú slávnostnú zástavu obce Zázrivá. Po sv. omši sme išli všetci krojovaní spoločne v sprievode k tribúne, kde sme si urobili spoločnú fotografiu. Následne po fotení nasledoval slávnostný príhovor pána starostu JUDr. Matúša Mnícha, návštevníkom sa prihovoril aj pán predseda VÚC Ing. Juraj Blanár, ďalej rodák zo Zázrivej PeaDr. Stanislav Bella a PeaDr. Ľubomír Blaha. Po ukončení slávnostného príhovoru sa ozýval nádherný spev našich detí z DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá. Počas ich vystúpenia prebiehalo sčítanie krojovaných, ktorí sa zapisovali a každý si odniesol pozornosť od našich korbačikárov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tohto roku sa nás zapísalo 157. Ďalej sa nám v programe predstavili heligonkári bratia Macekovci. Po nich sme privítali našu Fsk Kýčera, ktorá sa predstavila programom na salaši. Okrem našich folklóristov sa nám predstavili aj hostia a to FS Frankovčan, FS Jánošík, Lučanskí hudci, skupina Eminent. Záver tohtoročných zázrivských dní patril ĽH Prešovčan. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave zázrivských dní, hlavne pánovi starostovi, nášmu pánovi farárovi, Fsk Kýčera, združeniu korbačikárov, dobrovoľníkom, Urbáru, ZOSZCH Zázrivá, poľovníckemu združeniu, včelárskemu minimúzeu, Zázrivskému aktívnemu spolku všetkým účinkujúcim aj súťažiacim, že sa zapojili do súťaží a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie.

ZD2017

Podujatie bolo vykonaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja
Zázrivské dni 2017

Vyhodnotenie súťaží
Ťahanie korbáčikov ženy:
1. miesto Jana Mäsiarová
2. miesto Jana Vojvodová
3.miesto Katarína Kurtová

Ťahanie muži:
1.miesto Gustáv Trnovec
2.miesto Anton Vojvoda
3.miesto Viktor Karcol

Pletenie korbáčikov:
1. miesto Jana Mäsiarová
2.miesto Jana Ligasová
3.miesto Dominika Zelencová

Pitie žinčice:
1.miesto Ján Maršinský
2.miesto Ľubomír Hubčík
3.miesto Ján Macek

Pílenie dreva muži:
1.miesto Marián Prílepok, Juri Hajdušek
2.miesto Tibor Bílek, Ondrej Borončo
3.miesto Slavomír Hanko, Anna Stanová

Pílenie dreva ženy:
1.miesto Jana Mäsiarová, Štefka Špirková
2.miesto Žofka Bíleková, Zuzka Otrubová
3.miesto Mária Kôpková, Mária Ligasová

Hod polenom muži:
1.miesto Marián Vavrek
2.mesto Tomáš zajac
3.miesto Ondrej Borončo

Hod polenom ženy:
1.miesto Zuzka Otrubová
2.miesto Monika Matúšová
3. miesto Jana Mäsiarová

Beh s batohom muži:
1.miesto Vašek Kyovský
2.miesto Rosťa Kavulok
3.miesto Antonín Mäsiar

Beh s batohom ženy:
1.miesto Aneta Papalová
2.miesto Agátka Matúšová
3.miesto Lenka Podoláková

Držanie vedra s vodou:
1.miesto Anna Staňová
2.miesto Milota Papalová
3.miesto Silvia Mučková

Fúrikovanie deti:
1.miesto Evička repová
2.miesto Matej Petera
3.miesto Lucka Balcerová

Gúľanie polena deti:
1.miesto Maroš Petera
2.miesto A.Kuhm
3.miesto Slávka Sasková

Jakub Krškafotogáleria z podujatia

Matej Hlbočan – fotogáleria z podujatia

Ján Mikuš – fotogáleria z podujatia