Zázrivské dni 2022

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej boli 16. a 17. júla a ponúkli svojim  návštevníkom  množstvo folklórnych programov, súťaží a sprievodných aktivít.

Úvod programu patril v sobotu súťažiam, ktoré organizovalo spoločenstvo Urbár Zázrivá. Súťaž začala pílením dreva, pokračovala hádzaním polena. Chceme  touto cestou poďakovať  tomuto spoločenstvu za ochotu a ceny, ktoré si pre súťažiacich pripravili. Nasledovali ukážky DHZ Zázrivá. K programu Zázrivských dní  sa veľkou mierou pričinilo aj Poľovnícke združenie Zázrivá, ktorí  vynaložili veľké úsilie a zúčastnili  tohto podujatia v hojnom počte. Návštevníci si mali možnosť pozrieť výstavu  zvierat, trofejí, zbraní, nábojov a nožov. Veľký záujem  bolo aj o súťaženie v streľbe zo vzduchovky. Súťažiacich odmenili peknými cenami, darčekami a diplomami. Nasledovali  ukážky  poľovníckych psov. Súčasťou pohostenia bol vynikajúci poľovnícky guláš, ktorým pohostili návštevníkov tohto podujatia. Chceme sa im ešte raz veľmi pekne poďakovať aj za občerstvenie, ktoré ponúkali .Taktiež tu bola možnosť stretnúť a porozprávať sa so včelárom pánom Mirkom Macekom vo včelárskom minimúzeu.

V sobotňajšom  programe sa predstavila ako prvá skupina P.O.H. z Dolného Kubína.  Po nej nasledovala  skupina Duo  Jamaha. Ako posledné vystúpenie mala skupina Traky. Počas dňa sa členovia Fsk Kýčera prezentovali varením tradičných jedál, ktoré si sami pripravili. Sobotňajší program  sme ukončili zapálením vatry a ľudovou zábavou, kde nám do tanca hrala skupina Atomic.

Začiatok nedeľného  programu patril  slávnostnej svätej omši  v kostole, ktorú celebroval duchovný otec Mgr. Martin Jurči. Po sv. omši sme išli všetci krojovaní spoločne v sprievode k tribúne, kde sme si urobili spoločnú fotografiu. Následne po fotení nasledoval slávnostný príhovor pána starostu JUDr. Matúša Mnícha. Po ukončení slávnostného príhovoru sa ozýval nádherný spev našich detí z DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá. Počas ich vystúpenia prebiehalo sčítanie krojovaných, ktorí sa zapisovali do kroniky. Každý si odniesol  pozornosť od našich korbačikárov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tohto roku sa nás zapísalo 180.  Dúfame, že o rok nás bude opäť viac a aj ostatní vytiahnu svoje nádherné kroje a pôjdu spolu s nami. Ďalej sa nám v programe predstavili heligonkári bratia Macekovci. Po nich sme privítali našu Fsk Kýčera, DFS Zázrivček a Ľudovú hudbu Zázrivá. Počas slávnostných dní v Zázrivej za kultúrnym domom okrem našich folkloristov  to boli potom vystúpenia Fsk Čečina z Veličnej a  FS Pláteník zo Zubrohlavy. Ako posledná vystupovala Fsk Podšíp zo Stankovian. Záver tohtoročných Zázrivských dní  patril   slovenskému spevákovi Pavlovi Drapákovi, ktorého vystúpenie zaujalo všetkých. 

Za kultúrnym domom v priestoroch Pastierskeho centra, ktoré bolo vybudované  v rámci projektu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  počas sviatočných dní  prebiehala ukážka výroby syrových korbáčikov, srdiečok  a iných zaujímavých  vecí  z mlieka, ktoré predvádzala Viktória Žúborová, hrou na zvonce sprevádzal Stanislav Otruba,  na heligónke Karin Smolková  a mnohí ďalší. O toto všetko sa postaral Mgr. Peter Madigár, manažér OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina. Poďakovanie patrí aj remeselníkom z Poľska. Všetkým účastníkom kultúrneho  programu ako aj organizátorom bola poskytnutá strava za obidva dni a účinkujúcim kultúrneho programu aj minerálka. 

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave Zázrivských dní, hlavne duchovnému otcovi, pánovi starostovi, Fsk Kýčera, Mgr. Petrovi Madigárovi, združeniu korbačikárov, dobrovoľníkom, kolegom, Urbáru,  poľovníckemu združeniu, včelárskemu minimúzeu,  všetkým účinkujúcim aj súťažiacim, že sa zapojili do súťaží a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie.

Je len na nás, aby sme toto bohatstvo nenechali upadnúť do minulosti a ďalej ho rozvíjali a zachovávali, pretože naša krajina, ľudia, kultúra a tradície si to zaslúžia.