Zázrivské dni v Zázrivej 2021

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej sa uskutočnili v sobotu 17.7.2021 a začali sa modlitbou sv. ruženca v kostolíku Všetkých svätých. Modlitbu viedol náš pán farár Mgr. Dušan Seman. Modlenie nám spríjemnila spevom Fsk skupina Kýčera a skupina speváčok s gitarou.

Zázrivské dni ponúkli svojim návštevníkom hlavne kultúrny program. Hneď na úvod to bolo pásmo piesní Ľudovej hudby Zázrivá a po nich nasledovalo vystúpenie Fsk Kýčera. Potom sme na pódiu privítali richtárov z Oravy. Je to zoskupenie starostov oravských obcí. Nasledovala spevácka skupina Čečina z Veličnej. Program nám spestrilo a rozosmialo vystúpenie úsmevno-zábavnej kapely Traky. Záver tohtoročných Zázrivských dní patril skupine Arzén. Sobotňajší program sme ukončili ľudovou zábavou, kde nám do tanca hrala skupina Atomic.

V súvislosti s aktuálnou ,súčasnou a zložitou situáciou Zázrivské dni z bezpečnostných dôvodov boli poznačené obmedzeniami, pretože sme sa museli riadiť vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu hromadných podujatí. I keď tohtoročný program bol krátky, myslíme, že vydarený, k čomu nemalou mierou prispelo upravené okolie ako obnovený areál pred javiskom a nové lavice pre obecenstvo.

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave Zázrivských dní, duchovnému otcovi, pánovi starostovi, zamestnancom obecného úradu, všetkým účinkujúcim a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie.

Podujatie Zázrivské dni 2021 boli realizované aj z finančnou podporou Západoslovenskej energetiky, a.s. vo výške 4000 €.