Zázrivské halušky 2013 – poďakovanie

Zázrivské halušky 2013

Dva roky obec Zázrivá hostila organizáciu Humanita a nimi iniciované putovné podujatie „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek.“ Tento rok sa rozhodli podujatie zorganizovať zas v inom regióne. Obec Zázrivá preto vytvorila vlastné podujatie „Zázrivské halušky“ a obdobným spôsobom – kombináciou súťaže vo varení a jedení halušiek s kultúrnym podujatím vytvorila príjemný program pre účastníkov aj návštevníkov.
Program začal na obed prezentáciou účastníkov súťaže; pričom organizátori chystali všetko potrebné už od rána. Jednotlivé súťažné kolá prekladal kultúrny program: detský folklórny súbor Zázrivček, ľudová hudba Kysucký prameň z Oščadnice, folklórna skupina Kýčera. Sprievodnými aktivitami bol predaj rôzneho tovaru, od pekných remeselných výrobkov a dekoratívnych predmetov, až po nepotrebné haraburdie. Materské centrum Ovečkovo v priestore pri domčeku pripravilo kútik pre menšie detičky, a pre všetky deti Obec pripravila atrakciu skákací hrad s voľným vstupom.
Programom nás okrem organizátorov sprevádzal aj operný spevák Martin Babjak, ktorý svojou prítomnosťou, veselým a bezprostredným prejavom spestril súťaž, zabavil súťažiacich aj účastníkov a vylepšil tak atmosféru podujatia; a tiež pridal aj pár pekných piesní.
Do súťaženia sa zapojilo 13 súťažných tímov. Každý tím sa skladal zo štyroch členov, ich úlohou bolo v čo najkratšom čase uvariť minimálne 2kg bryndzových halušiek zo základných surovín – v kotlíku na drevo, v ktorom si museli aj sami kúriť. Po uvarení a odvážení sa hodnotil nielen čas, ale aj to, ako pripravené halušky vypadali – a tu si viacero tímov dalo obzvlášť záležať a hotové halušky pripravili naozaj pekne – aj za pomoci dekoratívnych predmetov, ktoré si doniesli so sebou.   Porota skladajúca sa z troch porotcov tiež hodnotila aj chuť halušiek. Poslednou úlohou súťažiacich bolo čo najrýchlejšie zjesť svoje čerstvo navarené halušky. Každý z týchto krokov sa hodnotil bodmi, a podľa nich sme určili víťaza:

Zázrivské halušky 2013

Umiestnenie Názov družstva Varenie – čas body Jedenie – čas body Mierka Degustácia-body Body spolu
1 Hlboká
orba
6,2 380 2,01 121 0 0 501
2 Salaš Rovná hora 7,33 453 2,04 124 0 7 584
3 Syrex 9,48 588 1,33 93 0 5 686
4 JD
Zázrivá
9,3 570 2,1 130 0 7 707
5 Fatran 10,43 643 2,54 174 0 0 817
6 Jánošíkov
dvor
12,13 733 1,38 98 0 15 846
7 Fsk Kýčera 12,04 724 2,26 146 0 5 875
8 JD Klin 12,13 733 1,87 147 0 15 895
9 Kandidáti 19,41 1181 2,2 140 0 9 1330
10 Sexta 22,16 1336 3,34 214 0 9 1559
11 Vieme
variť
22,27 1347 3,2 200 0 55 1602
Diskvalifiko-
vaní
Sympatickí
tridsiatnici
Diskvalifiko-
vaní
Špec.škola
D.Kubín

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Hlboká orba, na druhom Salaš Rovná hora a na treťom družstvo Syrex. Špeciálnu pochvalu si zaslúžia družstvá Sexta a Vieme variť, v ktorých boli naozaj mladí ľudia – študenti. Družstvo Špeciálna škola Dolný Kubín sa rozhodlo svoju porciu halušiek rozdať medzi divákov.
Drobným spestrením súťaže bola súťaž detí v jedení halušiek – detičky dlho zbierali odvahu, kým sa nám prihlásili do súťaže, nakoniec sa našlo 12 detí, ktorých úlohou bolo čo najrýchlejšie zjesť 150g halušiek aj so slaninkou.
Vyvrcholením súťaže bolo vyhodnotenie poradia súťažných tímov a odovzdanie cien; každý súťažiaci dostal aj pamätný diplom. Následne sme vyhodnotili tombolu – 23 cien venovalo niekoľko sponzorov, pričom výťažok z tomboly sme venovali pre účely Špeciálnej školy pre zdravotne postinuté deti v Dolnom Kubíne – sumu 1050,- EUR.

Po vyhodnotení súťaže prišiel na rad vydarený koncert rockovej skupiny Aya. S príchodom súmraku najdlhšieho dňa a začiatku najratšej noci v roku, sme zapálili jánsky oheň, ktorý prilákal naozaj mnoho ľudí a bol spestrením celonočnej tancovačky so skupinou Sunny music.

Zázrivské halušky 2013
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali:
hlavnému sponzorovi, firme Syrex;
všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom obce, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia
rodinám zamestnancov obce, ktorí pomáhali pri realizácii podujatia
hasičom, ktorí pomáhali pri organizovaní súťaže a dozerali na poriadok
pánovi Martinovi Babjakovi za sprevádzanie súťažným programom
porotcom, stopovačom a zapisovačom súťaže
pracovníkom aktivačných služieb obce
komukoľvek, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k dobrému priebehu podujatia
všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly:
Syrex, s.r.o. – p. Rastislav Volek + p. Matúš Mních (LCDTV LG)
Združenie zázrivských korbačikárov + p. Janka Mandincová (mraziaci box)
Zrub Orava s.r.o, p. Ondrej Fedor (Kuchynský robot – Bosch)
Hotel Havrania, manželia Callovci (Elektrický vysávač – Bosch)
ELKOP, s.r.o. – p. Rudolf Zdražila (Hliníkový rebrík 2x)
Electrosell, s.r.o. Dolný Kubín (Predlžovačka 25m, Sada pohárov – ANTHEA, )
Agroturistika Borončo (sada hrncov – Praktika)
penzión Slnečný dvor (Elektrický struhač – Silver Crest)
Stavebniny Hanko – Párnica (Sada náradia – )
UNIAGRO Zvolenská Slatina, p. Rastislav Smolka (Pracovné monterky JOHN DEERE, Tričko a šiltovka JOHN DEERE, Model traktora JOHN DEERE)
Autodielňa – p. Igor Otruba (Pracovné monterky)
Syrex, s.r.o. – p. Rastislav Volek (Darčekový koš, Syrová misa)
p. Jozef Jurík (fotografia – dekoračný predmet)
p. Ladislav Callo (Darčekové balenie zmrzlimy)
Technické služby Ružomberok (popolnica)

Zázrivské halušky 2013
Špeciálne poďakovanie patrí aj pani, ktorá sa zriekla tombolovej výhry v prospech Špeciálnej školy v Dolnom Kubíne prv, než sa vôbec dozvedela, aká cena to je – a mohla to byť kľudne aj prvá cena; tento nevídaný počin si zaslúži naozaj veľkú pozornosť a samozrejme všetkým, ktorí podujatie podporili svojou účasťou.

Jozef Jurík