Zázrivské halušky – súťaž vo varení a jedení halušiek

Zázrivské halušky – súťaž vo varení a jedení halušiek 23.6.2018

Program
12:00 prezentácia súťažiacich
13:00 privítanie starostom obce
13:15 1.súťažné kolo
14:15 ĽH Zázrivá + DFS Zázrivček
14:45 2.súťažné kolo
15:45 Heligonkári spod Choča zo ZUŠ P.M.Bohúňa v Dolnom Kubíne
16:15 3. súťažné kolo – súťaž detí
17:00 Jožko Bryndza – ľudový rozprávač
17:15 Spevácka skupina Studnička z Veličnej
18:15 Jožko Bryndza – ľudový rozprávač
18:30 vyhodnotenie súťaže a tombola
20:00 Iconito
21:00 Rebeka – ľudová zábava
21:30 zapálenie jánskeho ohňa

Moderátor podujatia – Jožko Bryndza – ľudový rozprávač

Sprievodný program
Ľudové remeslá, atrakcie.