Zazrivský hasič získal vyznamenanie – čestný titul „Rad Čestného hasičstva DPO SR“

Dňa 24. mája 2022 boli v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky udelené vyznamenania schválené Prezídiom DPO SR.

Z rúk prezidenta DPO SR hlavného inšpektora Pavla Ceľucha, za prítomnosti viceprezidenta DPO SR generálneho inšpektora Ing. Zoltána Tánczosa, PhD. bolo odovzdané vysoké vyznamenanie “Rad Čestného hasičstva Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nášmu občanovi pánovi Jánovi Štyrákovi, ktorý dlhé roky obetavo pracoval ako člen a dlhoročný – vyše 35 rokov predseda nášho Dobrovoľného hasičského zboru v Zázrivej.

Srdečne mu gratulujeme!