ZÁZRIVSKÝ SPEVNÍK JE DOSTUPNÝ VEREJNOSTI!

Myšlienka tohto diela sa zrodila už v roku 2016 v hlave Vladimíra Moravčíka. Postupne sa začali zbierať piesne na interné účely Ľudovej hudby Zázrivá a Detského folklórneho súboru Zázrivček. S rastúcim záujmom verejnosti sme sa rozhodli rozbehnúť projekt s názovom Zázrivský spevník. Tento projekt je pilotným projektom na zachovanie zázrivského hudobného herného štýlu. Zámerom tohoto projektu je vytvoriť praktickú zbierku Zázrivských ľudových piesní. Sú spracované dve knihy Povestí spod Rozsutca, veľa o tradičnej ľudovej kultúre je popísané v monografiách o Zázrivej. Existuje veľa dobových fotografií, ale chýbala práve hudobná stránka nehmotnej kultúry.

Primárnym cieľom projektu bolo oživiť zázrivský hudobný štýl, ktorý nám unikol pomedzi prsty. Cieľom bolo taktiež zozbierať piesne z rôznych zdrojov, zdigitalizovať ich, spracovať a následne zinventarizovať a katalogizovať. Sekundárnym cieľom je tieto spracované materiály v hotovej podobe poskytnúť širokej verejnosti. Teraz sú tieto spracované materiály v hotovej podobe prístupné širokej verejnosti na webovej stránke formou nôt, heligónkových zápisov, textov, audio nahrávok a inštruktážnych videí.

Práca s materiálom bola ťažšia než sme predpokladali. Niektoré notové zápisy neboli presné, nahrávky boli v zlej kvalite a ľudia boli zozačiatku voči projektu skeptickí. Nechali sme sa inšpirovať rôznymi stránkami, ktoré zverejňujú notové zápisy, tie novšie umožňujú aj ich prehrávanie. Zobrali sme si z každej to dobré, odstránili chybičky a dostali sme našu stránku do takmer finálnej podoby (pracuje sa ešte na optimalizácii pre mobilné telefóny). Momentálne je v spevníku asi 40 piesní, predpokladám, že v časovom horizonte do roku 2020 sa dostaneme na číslo 100 piesní. Tieto by sme následne chceli s pomocou Oravského kultúrneho strediska a Obce Zázrivá publikovať v tlačenej verzii.

Na internetovej stránke spevníka je možnosť vyberať medzi spisovnou  a fonetickou verziou textu, všetky piesne sú tematicky a príležitostne rozdelené a je možné ich prehrať jednoduchým kliknutím. Stačí nechať zobraziť notový zápis a ešte raz kliknúť na noty. K  niektorým piesňam sú priradené aj audio nahrávky a inštruktážne videá. Nahrávky sú z rôznych audio nosičov, ktoré boli nahraté hudobnými telesami v obci Zázrivá v posledných 25 rokoch. Sú to ale aj staré, archívne nahrávky. Výraznou mierou k tomu prispelo nahranie CD Na salaši pod Rozsutcom v roku 2018. Preto by som chcel vyzvať vnukov, vnučky, synov a dcéry, aby spevník prezentovali aj pre svojich rodičov a starých rodičov, ktorí si určite radi tieto takmer zabudnuté melódie zaspievajú alebo zahmmkajú.

Taktiež by som chcel poďakovať občanom obce Zázrivá, ktorí nám poskytli materiály s piesňami a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o tvorbu tohto diela. Tvorbu stránky realizoval Marcel Otruba a finančne nás podporili Nadácia poštovej banky, obec Zázrivá a firma Syrex.

Tento spevník je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.zazrivskamuzika.sk .

 

Patrik Matúš, realizátor projektu Zázrivský spevník
Mgr. Vladimír Moravčík, odborný garant projektu Zázrivský spevník