Zberný dvor

Obec Zázrivá upozorňuje občanov na premiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na odpad  z osád a Domu smútku na novovybudovaný zberný dvor, ktorý sa nachádza za apartmánovým domom  – bývala chata Zázrivá.

Žiadame občanov aby nevozili komunálny odpad do kontajneru k Domu smútku, ktorý je určený len na cintorínsky odpad.

Zberný dvor preberá nasledovný odpad:

– papier a lepenka (noviny, časopisy, knihy, papierové obaly, kartóny…)
– sklo (nápojové a zaváraninové fľaše, sklenené poháre…)
– kovy (železný šrot – plechovky, plechy, pletivo, armatúry …)
– plasty (plastové fľaše, plastové prepravky…)
– stavebný odpad (tehly, zbytky betónu, dlaždice…)
– opotrebované pneumatiky
– objemový odpad (chladničky, práčky, nábytok …)
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, mikrovlnky…)

Odpad odovzdaný v zbernom dvore sa bude preberať bezplatne.