SYREX s.r.o.

Ráztoky 35
02705 Zázrivá

e-mail: syrex@syrex.sk
web: www.syrex.sk
tel.: 0908 910 282