Uznesenia 2022

Názov
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 č.75-81/2022
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 08.12.2022 č. 82-104/2022
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.10.2022 č.60-74/2022
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 29.09.2022 č.39-59/2022
Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 02.06.2022 č.21-38/2022
Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 04.03.2022 č.1-20/2022