SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ NA ROKY 2018-2020

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Príjmová časť  rozpočtu

po kliknutí na obrázok vo formáte PDF

po kliknutí na obrázok vo formáte PDF

Výdavková časť  rozpočtu

po kliknutí na obrázok vo formáte PDF

po kliknutí na obrázok vo formáte PDF