Voľby do Európskeho parlamentu

Európske voľby 2024: všetko, čo potrebujete vedieťVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 08.06.2024 od 07:00 do 22:00 h.

 

 

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Žiadosť o hlasovací preukaz – splnomocnená osoba

Žiadosť o hlasovací preukaz – osobne

Žiadosť o hlasovací preukaz – zaslanie poštou

Oznámenie o emailovej adresy – delegovanie člena do OkVK

Oznámenie o emailovej adresy – hlasovací preukaz

Utvorenie volebných okrskov – voľby EP 2024

Informácia pre voliča voľby do Európskeho parlamentu v PDF