Vyhlásenie oznamu – relácie v miestnom rozhlase

Vybavuje:
Mgr. Milota Papalová , kultúrny referent
tel.: 043 /5823 232, 0907 476 063
mail: milota.papalova@zazriva.com, kultura@zazriva.com

Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Správu, oznam doručiť na obecný úrad v písomnej forme.
Poplatok za jedno vyhlásenie  6€ za , obyvateľ obce Zázrivá 4€

Zazriva