Vyhlásenie oznamu – relácie v miestnom rozhlase

Vybavuje:
Bc. Monika Barienčíková, matrikárka
tel.: 043 596 231, mobil: 0908 092 277
mail: monika.bariencikova@zazriva.com, podatelna@zazriva.com, matrika@zazriva.com

Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Správu, oznam doručiť na obecný úrad v písomnej forme.
Poplatok za jedno vyhlásenie  6€ za , obyvateľ obce Zázrivá 4€
Blahoželania jubilantom k okrúhlym narodeninám nad 70 rokov sú bez poplatku.

Zazriva