Vyhlásenie oznamu – relácie v miestnom rozhlase

Vybavuje:
Mgr. Milota Papalová , správca daní a poplatkov
tel.: 043 /5823 232, 
mail: milota.papalova@zazriva.com, dane@zazriva.com

Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Správu, oznam doručiť na obecný úrad v písomnej forme.
Poplatok za jedno vyhlásenie  6€ za , obyvateľ obce Zázrivá 4€

Zazriva