Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu„. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú verejnosť, vrátane škôl po celom Slovensku a bezplatne si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.