ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 06.06.2019

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 06.06.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 06.06.2019, č. 7-24 2019.