Kataster nehnuteľností

Vybavuje:
Mgr. Karol Karcol, regionálny odbor
tel.: 043 /5896 130, 0908 941 052
e-mail: karol.karcol@zazriva.com, info@zazriva.com

Informácie o nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Zázrivá vybavujeme v pracovných dňoch podľa úradných hodín.
Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 13:00

Katastrálny portál – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe Zákona č. 346/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. „, ktorý ustanovuje bezodplatné poskytovanie informácií z Informačného systému katastra nehnuteľností všetkým subjektom prostredníctvom katastrálneho portálu.
Katastrálny portál umožňuje:
vyhľadávanie pomocou evidovaných identifikátorov v rozsahu údajov jedného katastrálneho územia
vyhľadávanie údajov pomocou grafického rozhrania
vyhľadávanie informácií o katastrálnom konaní
generovať PDF výstupy na základe výberu používateľa
generovať štatistiky o katastrálnych územiach

zazriva