Z celého srdca ďakujeme – rod. Ferancová

Z celého srdca ďakujeme všetkým hasičom, pracovníkom urbáru a dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pri hasení požiaru nášho rodinného domu.

rodina Ferancová.

ĎAKUJEME