Street workout ihrisko Zázrivá

Obec Zázrivá získala dotáciu v rámci dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja  Regionálne dotácie 2021 – Orava vo výške  1100,- € na projekt Street workout ihrisko Zázrivá.

Cieľom tohto projektu je podporiť mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania prvého street workout – fitness ihriska v obci Zázrivá. Street workout ihrisko umožní mládeži rozvíjať fyzické zručnosti vonku na čerstvom vzduchu. Využíva sa pri tom váha vlastného tela a jedinečnosť vonkajšieho prostredia. Mladí ľudia pri tom nie sú limitovaní otváracími hodinami vo fitness-centre a ani financiami, ktoré väčšine z nich bránia v tom, aby využívali posilňovňu. Je to zároveň aj spôsob, ako uchrániť mládež pred lákadlami alkoholu a drog, pretože sa vytvorí priestor, kde sa mladí ľudia môžu stretávať a oddávať čaru street workoutu. Na umiestnenie ihriska je vytipovaná lokalita bývalého areálu materskej školy v centre obce, ktorá je obcou vnímaná ako vhodná z hľadiska dostupnosti aj z iných osád. Cieľom street workout ihriska je umožniť deťom a mládeži tráviť čím viac voľného času na čerstvom vzduchu, vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať a venovať sa športovým aktivitám, zlepšovať svoju fyzickú kondíciu. Výsledok projektu môžu, samozrejme, bez problémov využívať aj staršie ročníky a široká verejnosť.
Podporená činnosť je vykonávaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja 

Prínos street workoutu:
– je to funkčný tréning, v ktorom sa využívajú cviky s váhou vlastného tela;
– tréningy sú pestré nielen vďaka vonkajšiemu prostrediu (čerstvý vzduch), ale aj širokej škále cvikov, ktoré sú často pre bežného človeka doslova umeleckým kúskom;
– je to šport, ktorý prospieva nielen fyzickej, ale aj psychickej stránke – motivácia neustále sa zdokonaľovať, byť lepším;
– skupiny mladých ľudí majú spoločný cieľ a vzájomne sa v ňom podporujú;
– človek môže cvičiť kedykoľvek chce a kde chce, čo je v porovnaní s cvičením vo fitcentre obrovskou výhodou

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.