Zverejňujeme výsledky sčítania

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR.

Zverejňujeme výsledky sčítania
Zoznámte sa s výsledkami SODB 2021

Nová stránka www.scitanie.sk umožňuje jednoduché a intuitívne vyhľadávanie vo zverejnených výsledkoch SODB 2021. Nájdite si v pohodlí domova všetko, čo vás zaujíma o počte obyvateľov do úrovni okresu, vekovej štruktúre obyvateľov, vzdelaní, rodinnom stave a štátnej príslušnosti.

Koľko máme domov a bytov?
Počty domov a bytov a údaje o kvalite bývania sa dozviete už teraz do úrovne okresov vďaka zverejneným údajom na www.scitanie.sk. Zaujíma vás, koľko izbové byty prevládajú na Slovensku? Je viac bytov v mestách alebo na vidieku? Aká je úroveň obnovy bytového fondu? Na tieto otázky dostanete jednoduchú odpoveď práve tu na www.scitanie.sk.