Maroš Bango – koncert Odpustovej slávností Nanebovzatia Panny Márie

Farský úrad v Zázrivej v spolupráci s Obecným úradom v Zázrivej pripravujú pri príležitosti Odpustovej slávností Nanebovzatia Panny Márie koncert, ktorý sa uskutoční dňa 14. augusta 2022 v starom kostolíku Všetkých svätých v Zázrivej.

Medzi inými osobnosťami, ktorí dokážu veľmi precítene vyjadriť svoj vzťah k hudbe hosťom koncertu bude nevidiaci spevák Maroš Bango, ktorý nám na tomto koncerte naživo zaspieva o 16:00 hodine vo farskom kostole v Zázrivej. Charizmatický nevidiaci spevák a hudobník s viacnásobným talentom, ovláda hru na viacerých hudobných nástrojoch a podieľa sa na vlastnej tvorbe piesní a hudby. Dokáže veľmi precítene vyjadriť svoj vzťah k hudbe a umeniu a jeho vystúpenia sú pre mnohých veľkým umeleckým zážitkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.