Mesiac úcty k starším – pozvanie

Mesiac október, ktorý práve plynie nám pripomína, že medzi nami žijú ľudia, ktorí sú pre nás zdrojom nenahraditeľných skúseností, znalostí a životných múdrostí, ktoré s láskou odovzdávajú mladším.
Aj obec Zázrivá pri tejto príležitosti Mesiaca úcty k starším organizuje stretnutie pre našich starkých dňa 24.10.2022 t. j. v pondelok .

Program sa začne svätým ružencom pred svätou omšou vo farskom kostole. O 11. hod. bude pre týchto našich starkých odslúžená svätá omša. Po skončení sv. omše budeme pokračovať programom v kultúrnom dome. Úvod bude patriť krátkemu príhovoru starostovi JUDr. Matúšovi Mníchovi a pokračovať kultúrnym programom , v ktorom sa predstavia žiaci Materskej školy v Zázrivej, Fsk Kýčera a Oravskí richtári.

Po ukončení kultúrneho programu bude podaný teplý obed a malé občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.