Poďakovanie staronový  starosta  Matúš Mních

Milí spoluobčania,  

rozhodovali sme vo voľbách o tom, kto  bude  ďalšie štyri  roky rozhodovať ako sa bude naša obec ďalej rozvíjať.

Svojou účasťou ste potvrdili, že toto rozhodnutie je pre Vás dôležité.  Ďakujem, že napriek nie celkom vhodnému termínu volieb ste prišli  hlasovať. Obzvlášť ďakujem tým, ktorí mi dali svoj hlas a tým potvrdili, že byť slušným a poctivo pracovať sa oplatí .

Vaše hlasy vnímam aj ako ocenenie všetkých, ktorí počas minulého volebného obdobia akokoľvek pracovali pre našu obec.

Je to najmä kolektív pracovníkov obce a poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí svojou podporou dobrých rozhodnutí  umožnili obec zveľaďovať a vytvárať dobré podmienky pre život v našej obci. Je to určite aj práca všetkých dobrovoľníkov, ktorí  priložili ruku k spoločnému dielu.

Milí spoluobčania,  voľby skončili a nám sa treba  zase pomeriť a pokračovať v práci pre našu obec. Ja za seba tak ako vždy, pomyselne podávam ruku všetkým bez rozdielu názorov, aby sme spoločne pokračovali vo všetkom dobrom čo sme začali. Zanechajme ohováranie, a urážky a poďme spolu ďalej, lebo nikto iný za nás robotu nespraví.

Teším sa, že môžeme ďalej pokračovať v našom úspešnom príbehu tak, aby naozaj platilo  heslo: „Tu sa dobre nažíva, to je naša  Zázrivá“.

S veľkou  úctou a vďakou, Váš staronový  starosta  Matúš Mních.