Ďakujeme všetkým účastníkom 4. a pozvánka na 5. brigádu

Ďakujeme všetkým účastníkom 4. brigády, ktorá sa konala 21.06. 2023 pri čistení chodníkov na cintoríne a to konkrétne:

Albínovi Pazderovi
Jankovi Markovi
Monike Krškovej
Katke Krškovej
Mirke Mahútovej
Ľubke Mahútovej
Ľubovi Jurčíkovi
Gitke Jurčíkovej
Marke Hlavienkovej
Žofke Karcolovej
Zdenke Prílepkovej
Katke Kázikovej
Betke Fašánkovej
Ľudke Bellovej
Paľkovi Mahútovi
Janke Mahútovej

Veľké ďakujem patrí znovu Marekovi z Gazdovskej udiarne, ktorý sa postaral o občerstvenie.
Ďalšia brigáda v poradí 5., bude 08.07.2023.
Zároveň chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí majú počas týždňa čas a chuť, o pokračovanie v čistení chodníkov na cintoríne.