Vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže

Slávnostné vyhodnotenie 2.ročníka výtvarnej súťaže MAS

Dňa 23.10.2015 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. I druhý ročník tejto obľúbenej súťaže, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa tešil svojej priazni. Výtvarná súťaž trvala od 01. apríla do 30. júna 2015. Celkovo bolo do kancelárie MAS doručených 151 výtvarných diel ,  zapojilo sa 10 základných škôl ( ZŠ s MŠ Krasňany, ZŠ s MŠ Varín, ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Strečno, ZŠ Spojená škola Belá, ZŠ Lutiše, ZŠ Lysica, ZŠ Gbeľany, ZŠ Terchová a ZŠ Zázrivá) z územia mikroregiónu Terchovská dolina a 1 CVČ Juventa z Mojša.

Cieľom súťaže  je podporiť detskú výtvarnú tvorbu, mladé talenty, vytváranie priestoru pre ich zviditeľňovanie,  zvýšenie povedomia o vidieckej krajine u detí,  prehlbovanie  regionálneho cítenia. Súťažou chceme podporiť  i záujem detí  o svoju obec,  prírodné, kultúrne a historické dedičstvo  územia Mikroregiónu Terchovská dolina. Práce detí boli veľmi zaujímavé,  o čo svedčí aj ťažká úloha odbornej poroty vybrať tie najlepšie.

Všetkým deťom čo sa zapojili do súťaže a tiež ich pedagógom ďakujeme za krásne práce. Ocenené deti si prevzali z rúk zamestnancov kancelárie MAS diplomy,  darčekové tašky s pastelkami, darčekovými poukážkami na nákup v predajni ŠEVT s. r. o v hodnote 30, 20 a 10 EUR a iné drobnosti a sladké odmeny. Výstava detských prác bude v RIC Terchovec trvať do 20.11. 2015, na ktorú Vás srdečne pozývame.

 Vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže

FOTOGALERIA

Umiestnenie detí  v 2.ročníku výtvarnej súťaže  „ Naša obec – naša miestna akčná skupina“
Kategória A ( 1.-3. ročník)
1. miesto Martina Varšová  (CVČ Juventa Mojš)
2. miesto Adrián Kasák ( Spojená škola Belá)
3. miesto Zuzana Panáková (Súkromná ZŠ Oravská cesta, Žilina, bytom Nededza)

Kategória B ( 4.-6. ročník)
1. miesto  Dagmara Vojteková ( ZŠ s MŠ Krasňany)
2. miesto Ema Holúbková ( Spojená škola Belá)
3. miesto Timotej Teličák ( ZŠ Zázrivá)

Kategoria C ( 7.-9. ročník)
1. miesto Zuzana Skaličanová ( ZŠ Lutiše)
2. miesto Jozef Drengubiak ( ZŠ Zázrivá)
3. miesto Mária Miháliková ( ZŠ s MŠ Teplička n/V)

Ceny poroty  za  NÁPAD
1. miesto Jazmína Mačasová  ( ZŠ Lutiše)
2. miesto Anička Vršanská  (CVČ Juventa Mojš)
3. miesto Kolektív detí (CVČ Juventa Mojš)

Slávnostné vyhodnotenie 2.ročníka výtvarnej súťaže MAS

Slávnostné vyhodnotenie 2.ročníka výtvarnej súťaže MAS