Popoludnie s farbičkami

Obec Zázrivá pozýva všetky deti na

Popoludnie s farbičkami

8.10.2017 o 13.00 hod. do kultúrneho domu
13.00 hod. premietanie rozprávky a po jej skončení kreslenie

Popoludnie s farbičkami