70. výročie Slovenského národného povstania

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania udelil oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ružomberku obciam Žaškov a Párnica Čestné uznanie za zásluhy v národnom boji proti fašizmu a za rozvíjanie odkazu SNP. Vyznamenanie odovzdali predseda historicko-dokumentačnej komisie Štefan Novák a tajomník ZO SZPB Dolný Kubín Pavol Stuchlý.

70. výročie Slovenského národného povstania

70. výročie Slovenského národného povstania

70. výročie Slovenského národného povstania