ARRIVA Liorbus, a.s. oznamuje

Vzhľadom na situáciu a s ňou súvisiacim obmedzením spoločenkého a duchovného života občanov nebudú v nedeľu 15.3. a tiež nasledujúcu nedeľu 22.3. 2020 premávať autobusové spoje v rámci dolín obce Zázrivá slúžiace prioritne na prepravu občanov na sv. omše v Ústredí.

Prehľad spojov, ktorých sa obmedzenie týka je v nasledujúcej tabuľke.

 

linka/spoj čas odchodu odkiaľ kam
503414/15 8:30 Zázrivá,V. Havrania. Kon. Zázrivá, Ústredie
503414/20 8:05 Zázrivá, Ráztoky, kon. Zázrivá,V. Havrania. Kon.
503414/23 9:50 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Ráztoky, kon.
503414/27 10:25 Zázrivá,V. Havrania. Kon. Zázrivá, Ústredie
503414/28 10:00 Zázrivá, Ráztoky, kon. Zázrivá,V. Havrania. Kon.
503414/33 12:15 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Ráztoky, kon.
503414/34 12:30 Zázrivá, Ráztoky, kon. Zázrivá, Ústredie
503414/36 12:05 Zázrivá, Ústredie Zázrivá,V. Havrania. Kon.
503414/39 12:35 Zázrivá,V. Havrania. Kon. Zázrivá, Ústredie
503414/89 7:50 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Ráztoky, kon.
503416/17 7:50 Zázrivá, Biela škola Zázrivá, Ústredie
503416/20 7:35 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Biela škola
503416/23 9:50 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Plešivá, noc.SAD
503416/27 8:15 Zázrivá, Ústredie Zázrivá, Plešivá, noc.SAD
503416/34 10:00 Zázrivá, Plešivá, noc.SAD Zázrivá, Biela škola
503416/4 8:25 Zázrivá, Plešivá, noc.SAD Zázrivá, Ústredie
503416/5 10:35 Zázrivá, Biela škola Zázrivá, Ústredie